Zespół

Agnieszka Drożdż - Wilk, radca prawny

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, podatkowego. Zajmuje się  stałym doradztwem dla przedsiębiorców, w szczególności optymalizacją ich działalności z naciskiem na optymalizację podatkową i kontrolę umów handlowych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych i  rozmów handlowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  polskich kancelariach prawnych i podatkowych oraz na stanowisku dyrektora operacyjnego w przedsiębiorstwie medycznym, a także jako dyrektor działu organizacyjno prawnego spółki skarbu państwa o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Członek rad nadzorczych spółek mających kluczowy wpływ na gospodarkę.

Studiowała kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także filologię amerykańską na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a także Akademię Doradcy Podatkowego. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.  

Marta Dąbrowska, radca prawny

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Po ukończeniu aplikacji, oraz zdaniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla osób fizycznych jak i bieżącej obsługi przedsiębiorców zdobyła podczas kilkunastu lat pracy w kancelarii prawnej, oraz współpracując z radcami prawnymi, adwokatami i doradcami podatkowymi, zajmując się w zasadzie każdą dziedziną prawa.

Małgorzata Daniszewska, radca prawny

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, umów handlowych, kontraktów międzynarodowych, prawa pracy oraz prawa morskiego. Specjalizuje się w sporządzaniu i opiniowaniu umów w tym w języku angielskim. 

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa morskiego. Wcześniej związana z Kancelarią MLC Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. oraz z Gdańską Stocznią "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. 

Tomasz Rozwadowski, radca prawny, ekonomista

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obronił pracę z zakresu postępowania cywilnego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Ukończył także studia licencjackie na kierunku Ekonomia (Uniwersytet Gdański). Swoje zainteresowania skupia przede wszystkim na prawie spółek handlowych oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. W kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych w tym reprezentacją w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych.

Zna język niemiecki w stopniu zaawansowanym oraz angielski w stopniu komunikatywnym.

Bartłomiej Bogucki, aplikant radcowski

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Wspiera zespół kancelarii w realizacji codziennych obowiązków poprzez opracowywanie różnorodnych zagadnień prawnych oraz bieżącą obsługę administracyjną. Szczególnie interesuje się analizą materii z zakresu prawa cywilnego (zarówno materialnego jak i procesowego) oraz prawa gospodarczego.


Biegle posługuje się językiem angielskim.