TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZ.2

Stan prawny na dzień 01.04.2020 r.

      II.            Zmiany korporacyjne i sprawozdawcze.

 

  1. Zmiany w zakresie odbywania posiedzeń i zgromadzeń organów nadzoru w spółkach kapitałowych.

 

Wprowadzenie możliwości odbywania posiedzeń zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych w trybie telekonferencji lub wideokonferencji.  Ustawa wprowadza również możliwość wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

 

Do 30 września 2020 Ustawa przedłuża termin do złożenia informacji o cenach transferowych.

 

  1. Sprawozdawczość finansowa.

 

O 3 miesiące przedłużono termin na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.

 

  1. Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Do 13 lipca 2020 wydłużono obowiązek zgłoszeniowy do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dotyczący przede wszystkim spółek osobowych i kapitałowych).

 

 

Opracowanie zawiera najważniejsze zmiany, które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.