Specjalizacje

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. W ramach oferowanych naszym Klientom usług kancelaria udziela pomocy prawnej między innymi w:

 • tworzeniu podmiotów gospodarczych, w tym we wszelkich postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • prowadzeniu spraw przed wszelkimi organami sądowymi i administracyjnymi
 • pomocy przy prowadzeniu negocjacji handlowych
 • tworzeniu umów, projektów uchwał, statutów i regulaminów
 • analizie odpowiedzialności prawnej członków organów spółek
 • stałym doradztwie związanym z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjacji umów.

DORADZTWO PODATKOWE

Dzięki temu, że Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, może pochwalić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi. Kancelaria oferuje doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. W ramach pomocy z zakresu podatków, Kancelaria zajmuje się w  szczególności:

 • optymalizacją obciążeń podatkowych
 • doradztwem podatkowo-księgowym
 • pomoc prawną związaną z kontrolami i postępowaniami podatkowymi
 • reprezentacją podmiotów przed wszelkimi organami sądowym, skarbowymi, administracyjnymi
 • doradztwem podatkowym przy transformacji podmiotów gospodarczych
 • analizą strategii podatkowej przedsiębiorcy i dostosowaniem jej do planów rozwoju a także aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej

PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. W ramach tej dziedziny przedmiotem działania Kancelarii są w szczególności:

 • reprezentacja osób fizycznych, prawnych a także innych jednostek organizacyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • sporządzanie pism procesowych
 • porady prawne
 • analiza, sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • doradztwo i reprezentacja klienta w sprawach spornych wynikających z umów
 • sporządzanie środków odwoławczych

PRAWO RODZINNE

Kancelaria posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych na drodze postępowania sądowego i nie tylko. W ramach prawa rodzinnego Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na doradztwie i reprezentacji w postępowaniach dotyczących:

 • rozwodów i separacji
 • władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli
 • uprowadzenia dziecka
 • ubezwłasnowolnienia
 • alimentów
 • kontaktów z dzieckiem
 • ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa

PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach o wykroczenia i przestępstwa (w tym także przestępstwa karnoskarbowe). Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak i zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Zespół Kancelarii w szczególności udziela porad prawnych, reprezentuje mocodawcę w trakcie postępowania sądowego, przygotowawczego, jak i podczas wszelkich czynności przeprowadzanych przez organy państwowe (w tym także przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu). Kancelaria podejmuje działania już na początkowym etapie postępowania, które umożliwiają skuteczną obronę na etapie postępowania sądowego.