Kancelaria

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zajmujemy się nie tylko sprawami gospodarczymi wynikającymi ze sporów pomiędzy przedsiębiorcami, ale także sprawami rejestrowymi, administracyjnymi oraz związanymi z prawem pracy. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych (w tym spadkowych) i rodzinnych.

Oferujemy Państwu obsługę na najwyższym poziomie, indywidualne podejście do klienta, zaangażowanie i fachowość.

Kancelaria świadczy usługi w szerokim zakresie, począwszy od udzielania porad prawnych i sporządzania pism oraz opinii prawnych, po stała obsługę prawną i reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed organami administracji publicznej.

Z początkiem 2019 r. Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej również w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.

Celem umówienia wizyty w sobotę prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 58 351 16 16 lub +48 608 777 435.

Kancelaria wprowadziła również możliwość rozliczeń przy użyciu karty płatniczej. 

Kancelaria udziela również porad prawnych przy użyciu środków komunikowania się na odległość (skype) - w celu uzyskania porady prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr +48 608 777 435.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw kredytów walutowych (w szczególności tzw. kredytów fankowych).

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Drożdż - Wilk serdecznie zaprasza do kontaktu w nowym dogodnym terminie oferując nowe wygodne metody płatności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i do kontaktu z nami.

 

 

Doradztwo podatkowe

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Drożdż - Wilk świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Kancelaria ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Często zdarza się, że do Kancelarii zgłaszają się Klienci, których problemy obejmują swoim zakresem nie tylko prawo cywilne czy gospodarcze ale również prawo podatkowe.

Klienci nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje podatkowe niosą ze sobą ich decyzje.


Oferujemy Państwu audyt prawniczy i prawnopodatkowy, udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych i reprezentację w postępowaniach podatkowych.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię w każdym przypadku ustalane jest indywidualnie, z uwzględnieniem zakresu zleconych prac, stopnia skomplikowania danej sprawy i prawdopodobnego nakładu pracy. Co do zasady wynagrodzenie może zostać ustalone w oparciu o dwa podstawowe systemy rozliczeń:

 • wynagrodzenie ryczałtowe (wysokość wynagrodzenia ustalana jest w określonej z góry kwocie),
 • wynagrodzenie w formie stawek godzinowych (wysokość wynagrodzenia ustalana jest w określonej kwocie za godzinę pracy, ostateczne wynagrodzenie zależy więc od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia).
  W indywidualnych przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na raty.
  W przypadku niektórych rodzajów spraw możliwe jest ustalenie – poza wynagrodzeniem podstawowym ustalonym według powyższych zasad – tzw. premii za sukces, w formie dodatkowego wynagrodzenia zależnego od wyniku sprawy i płatnego jedynie w przypadku jej pozytywnego zakończenia.
  Ponadto w przypadku zawarcia z Kancelarią umowy dotyczącej stałej obsługi prawnej możliwe jest ustalenie w zakresie zleconych prac wynagrodzenia miesięcznego w oparciu o:
 • system godzinowy (wynagrodzenie miesięczne zależne jest wyłącznie od ilości przepracowanych w danym miesiącu godzin i ustalonej z góry stawki za godzinę),
 • system ryczałtowy (wynagrodzenie comiesięcznie płatne w takiej samej, z góry ustalonej wysokości, niezależnie od nakładu prac w danym miesiącu),
 • system mieszany, ryczałtowo-godzinowy (wynagrodzenie podstawowe płatne comiesięcznie w takiej samej, z góry ustalonej wysokości pokrywa należność za określoną indywidualnie ilość godzin pracy w danym miesiącu, zaś w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac dalsze wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o określoną uprzednio stawkę godzinową).

Kariera

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Drożdż - Wilk w związku z ciągłym rozwojem zaprasza do nawiązania współpracy aplikantów radcowskich zainteresowanych nabyciem doświadczenia zawodowego, jak również chętnych do odbycia obowiązkowych praktyk objętych programem aplikacji.

Kancelaria prowadzi również stały program praktyk studenckich. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy studentów prawa chcących już w trakcie studiów zdobyć niezbędne doświadczenie. Chętnie nawiążemy współpracę ze studentami zainteresowanymi w szczególności prawem gospodarczym, handlowym, cywilnym materialnym i procesowym oraz prawem podatkowym.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy lub odbyciem praktyki w Kancelarii prosimy o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres poczty elektronicznej:

biuro@kancelaria-drozdz.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.