Kompleksowe wsparcie prawne dla biznesu
i klientów indywidualnych

 

 

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Drożdż - Wilk oferuje kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Oferujemy Państwu prowadzenie postępowań cywilnych oraz karnych na każdym etapie. Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa cywilnego i prawa karnego, a także podatkowego i karnoskarbowego. Zapewniamy naszym Klientom fachowość, zaangażowanie oraz rzetelność, pracujemy w oparciu o najwyższe standardy bazując na wiedzy i doświadczeniu.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, projektów umów oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, świadcząc usługi na terenie całego kraju. Pozostajemy w stałej współpracy z kancelarią notarialną, komorniczą, biurem rachunkowym i grupą doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów, zapewniając Klientom stały dostęp do kompleksowej obsługi prawnej. Pomoc prawna w Kancelarii świadczona jest w języku polskim i angielskim. 

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 15.00, a także oferuje możliwość rozliczeń przy użyciu karty płatniczej. Kancelaria udziela również porad prawnych przy użyciu środków komunikowania się na odległość (skype) - w celu uzyskania porady prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw kredytów walutowych (w szczególności tzw. kredytów fankowych)

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I DORADZTWO PODATKOWE

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. W ramach pomocy prawnej zajmuje się m.in. doradztwem podatkowym,  sporządzaniem projektów umów, tworzeniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych łącznie z reprezentowaniem przed organami rejestrowymi, reprezentowaniem przedsiębiorców we wszelkich sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, karnoskarbowych, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także przed organami podatkowymi. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem raportów due diligence.

Nasze usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców są kompleksowe i obejmują także doradztwo podatkowe. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie księgowości, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu w jednym miejscu możecie Państwo uzyskać kompleksową pomoc.

 

RADCA PRAWNY – KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie ilość obowiązujących przepisów prawa, a przede wszystkim ich szczegółowość i częstotliwość zmian, stanowi nie lada wyzwanie dla każdego, przed kim pojawia się jakikolwiek problem prawny. Ponadto pamiętać należy, że prawo reguluje bardzo wiele aspektów naszego życia, z czego często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Z tym większą rozwagą należy więc podejmować wszelkie decyzje mogące wywołać skutki prawne.

Skorzystanie z pomocy radcy prawnego, czy to w postaci jedynie zasięgnięcia opinii prawnej, czy też w postaci zlecenia prowadzenia danej sprawy, pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale przede wszystkim zapobiega negatywnym skutkom, jakie mogą powstać przy samodzielnym podejmowaniu działań bez całościowej znajomości aktualnie obowiązujących przepisów. Nie należy jednak zapominać o skutkach podatkowych dokonywanych czynności prawnych, które mogą być bardzo dotkliwe. Szczególnie ważne jest więc nie tylko sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów regulujących daną dziedzinę życia, ale również świadomość ich powiązania z prawem podatkowym. W konsekwencji często niezbędna okazuje się pomocy osoby zaznajomionej również z przepisami prawa podatkowego.

 

ZASIĘGNIĘCIE OPINII RADCY PRAWNEGO POZWALA UNIKNĄĆ PROBLEMÓW W PRZYSZŁOŚCI


Doświadczenia zdobyte w trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego i doradcy podatkowego przemawiają za stwierdzeniem, że wciąż wiele osób zbyt rzadko i zbyt późno korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Warto bowiem pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów związanych z zawiłością prawa jest zapobieganie im. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy odpowiednio wcześnie zasięgnięcie Państwo opinii prawnej radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Optymalnym rozwiązaniem jest więc wizyta w Kancelarii jeszcze przed podpisaniem ważnej umowy, dokonaniem poważnej inwestycji czy wystąpieniem z roszczeniem na drogę postępowania sądowego. W ten sposób uzyskacie Państwo wiedzę na temat możliwych rozwiązań danego problemu oraz konsekwencji zamierzonych przez Państwa działań. Decyzje podjęte po zasięgnięciu opinii prawnej będą dzięki temu dobrze przemyślane, a ich skutki nie będą dla Państwa zaskoczeniem.

POPULARYZACJA POMOCY PRAWNEJ


Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i przedsiębiorcom, zarówno w sprawach związanych z prowadzoną działalnością zawodową jak i w sprawach prywatnych, takich jak dziedziczenie, rozwody czy podział majątku.

Zależy nam na popularyzacji idei korzystania z pomocy radcy prawnego czy adwokata. Dostęp do pomocy prawnej jest coraz łatwiejszy. Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług lub z usług innych prawników – podejmowanie decyzji tak prywatnych jak i zawodowych, bez konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem, może pociągać za sobą nieodwracalne skutki.